websurvey.no

websurvey.no
er levert av
Mediaverkstedet
Postboks 67,
1371 Asker
Tlf. 66 90 01 06
Org. nr. 980 606 678

Kunnskap om kunder

Den gode kunden er den som kommer tilbake til dere. Den gode kunden er den lojale kunden. Men er det én ting vi vet sikkert så er det at kundene er mindre lojale enn før. Kunder flest stiller krav til de produkter og tjenester de går til anskaffelse av. Og de vurderer ikke bare pris. Derfor må dere - om dere vil beholde deres kunder - sørge for at de er mest mulig tilfreds med dere som leverandør.

Det skader ikke å spørre kundene direkte.

Kunnskap om samarbeidspartnere

Et godt samarbeid bygger på en god dialog - og et best mulig avklart forhold mht. kunnskap, kompetanse og roller i samarbeidet. Kanskje skal dere i samarbeid levere produkter og tjenester? Kanskje skal dere i samarbeid utarbeide nye forretningsplaner, tiltaksplaner e.l.? Da kan det være greit å starte med å definere en felles plattform.

Det skader ikke å spørre samarbeidspartnerne direkte.

Kunnskap om ansatte

Tilfredse ansatte yter mer enn de som er mindre tilfredse. Ansatte som føler at de på best mulig måte får anvendt seg selv og sin kompetanse er gjerne mer tilfredse. Dere kan med enkle hjelpemidler finne ut mer om hvor tilfredse de ansatte er.

Det skader ikke å spørre de ansatte direkte.