websurvey.no

websurvey.no
er levert av
Mediaverkstedet
Postboks 67,
1371 Asker
Tlf. 66 90 01 06
Org. nr. 980 606 678

Samarbeid - kunsten med å se felles mål

Dere utfyller hverandre perfekt, kjenner hverandres sterke og svake sider. Og dere vet hvordan dere skal dele forpliktelsene slik at enhver har ansvar for de områder der man står sterkest. Det perfekte samarbeidsprosjektet er innen rekkevidde. Men likevel er det noe som mangler? Sammen kan vi finne svarene til de viktige spørsmålene i ethvert samarbeidsprosjekt: hva, hvem, hvorfor og hvordan.

Kanskje finnes det også grunnlag for å videreutvikle samarbeidet?

For fagorganisasjonen

Dere har veletablerte metoder for å informere medlemsmassen. Og dere vet å lytte til medlemmene i det daglige. Men det koster. Ikke bare penger, men også tid som belaster sekretariatet hardt i perioder. Den tradisjonelle spørreundersøkelsen på papir krever også ressurser i etterarbeid. Da er det jo greit at det finnes enklere metoder.

For foreningen / klubben / laget

Jo mer man vet om medlemsmassen, jo enklere er kanskje jobben for de tillitsvalgte? Særlig hvis man har tenkt å sette i gang tiltak der medlemsmassen skal involveres, eks. dugnad. Hva er medlemmene villig til å stille opp på?