websurvey.no

websurvey.no
er levert av
Mediaverkstedet
Postboks 67,
1371 Asker
Tlf. 66 90 01 06
Org. nr. 980 606 678

Kunden i sentrum

Hva mener egentlig kunden om de produktene og tjenestene dere leverer? Hvor godt svarte leveransen til forventningene? Er det mangler i leveransene? Finnes det områder der kundene synes at deres konkurrenter er bedre?

Når dere kjenner svarene på disse - og andre viktige spørsmål - så har dere et godt utgangspunkt for å tilpasse dere de stadige endrede krav fra kunder. Nøkkelen til suksess ligger kanskje i stadig produktutvikling?

Første gang kunden handler hos dere

Hvis dere vil lære mer om hvordan kundene finner dere, og hvorfor de velger dere så må dere spørre dem om dette. Da blir det også mye lettere å finne de gode metodene for å knytte til seg nye kundegrupper. Og ofte er det lurt å spørre de som ikke er kunder hos dere om hvorfor de ikke velger dere. Vi hjelper dere med å finne svarene.

Kundepleie

Kjernen i kundepleie er å møte kundens behov på en best mulig måte. Undersøk derfor hvilke deler av produkt- og tjenestespekteret deres som kundene er fornøyd med, og hvor dere har klare forbedringspotensialer. Dette er kunnskap som enkelt kan omsettes i tiltak som styrker kunderelasjonene. Å lytte til sine kunder er sentralt i all kundepleie. Vi hjelper dere med å finne ut hva kundene mener.

Lenge siden sist?

Er det en stund siden dere sist hørte noe fra tidligere kunder? Kanskje de i stedet handler hos konkurrentene? Eller de bare venter på dere? Kanskje på tide å spørre dem om hva de forventer av dere.