websurvey.no

websurvey.no
er levert av
Mediaverkstedet
Postboks 67,
1371 Asker
Tlf. 66 90 01 06
Org. nr. 980 606 678

Virksomhetsinterne undersøkelser

Enhver organisasjon utvikler seg over tid. Og endrede krav fra kunder stiller nye krav til dere. Med enkle midler kan dere finne ut om dere er klare for de omstillinger som må til.

Gjennom virksomhetsinterne undersøkelser kan dere også oppnå en styrking av bevistgjøring omkring kundenes krav til dere. Gjennom spørreundersøkelsen vil den enkelte ansatte kunne bes om å tenke gjennom både de interne forholdene og forholdet til eksterne aktører (leverandører, kunder osv.).