websurvey.no

websurvey.no
er levert av
Mediaverkstedet
Postboks 67,
1371 Asker
Tlf. 66 90 01 06
Org. nr. 980 606 678

Jo mer du vet om dine, jo bedre

Er dere tilfreds med virksomheten og inntjeningen slik den er i dag? Føler dere at dere kjenner deres kunder og samarbeidspartnere tilstrekkelig godt? Og har dere "tatt temperaturen" blant de ansatte? Hvis svarene på alle disse spørsmålene er klare og entydige JA så er vel alt i skjønneste orden. Men hvis dere er klar for å lære mer om hva dere egentlig vet, så har vi kanskje løsningen for dere.

Kimen til all kunnskap ligger i spørsmålene man stiller. For finner dere svar på spørsmålene, så lærer dere mer. Og jo bedre dere kjenner kunder, samarbeidspartnere og ansatte, jo mer kan dere tilrettelegge produkter, tjenester og virksomhet slik at dere møter de fleste behov.

Med websurvey.no kan dere lære mer! Vi gir dere redskapet for å hente inn mer informasjon på en strukturert og grei måte. Og svarene bearbeides slik at dere kan ta utgangspunkt i en oversiktlig statistikk når dere skal igang med planlegging, strategidiskusjoner og ulike tiltak.